1. دکتربهروز عمرانی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
 2. دکتر اردشیر ابوالفضل تاج زاده نمین، دانشگاه علامه طباطبائی
 3. دکتر پرهام جانفشان، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران
 4. دکتر اکبر پورفرج، دانشگاه علامه طباطبائی
 5. دکتر حمیده اثنی عشری، دانشگاه شهیدبهشتی
 6. سرکار خانم دکتر بیشمی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
 7. آقای حمیدرضا آقاعلی طاری، کارن پرواز پارسیان
 8. دکتر داریوش آقاعلی طاری، دانشگاه سوربن پاریس
 9. دکتر رضا داغانی، نشریه تحلیل مالی
 10. خانم بیتا علی اکبرزاد نادری، کارن پرواز پارسیان
 11. دکتر ناصر رضایی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
 12. آقای مومن زاده، سازمان بورس و اوراق بهادار
 13. دکتر ناصر حمیدی، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
 14. دکتر غلامحیدر ابراهیم بای سلامی، دانشگاه تهران
 15. دکتر سعید اسلامی بیدگلی، دانشگاه علامه طباطبائی
 16. دکتر اکرم اکبری، International Union for Conservation of Nature
 17. آقای علی صدرنیا، جامعه راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی
 18. دکتر خلیل نعمت، دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
 19. دکتر بهزاد هاشمی، دانشگاه آزاد اسلامی اراک
Menu - 1
Follow by Email
Telegram