1. دکتربهروز عمرانی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
 2. دکتر اردشیر ابوالفضل تاج زاده نمین، دانشگاه علامه طباطبائی
 3. دکتر پرهام جانفشان، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران
 4. دکتر رضا داغانی، نشریه تحلیل مالی
 5. دکتر اکبر پورفرج، دانشگاه علامه طباطبائی
 6. دکتر حمیده اثنی عشری، دانشگاه شهیدبهشتی
 7. سرکار خانم دکتر بیشمی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
 8. دکتر داریوش آقاعلی طاری، دانشگاه سوربن پاریس
 9. سرکار خانم دکتر نادری، پژوهشگر صنعت گردشگری
 10. دکتر ناصر رضایی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
 11. آقای مومن زاده، سازمان بورس و اوراق بهادار
 12. دکتر ناصر حمیدی، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
 13. دکتر غلامحیدر ابراهیم بای سلامی، دانشگاه تهران
 14. دکتر سعید اسلامی بیدگلی، دانشگاه علامه طباطبائی
 15. دکتر اکرم اکبری، International Union for Conservation of Nature
 16. آقای علی صدرنیا، جامعه راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی
 17. دکتر خلیل نعمت، دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
 18. دکتر بهزاد هاشمی، دانشگاه آزاد اسلامی اراک
 19. آقای حمیدرضا طاری، کارن پرواز پارسیان
 20. خانم بیتا علی اکبرزاد نادری، موسسه آموزش عالی علامه قزوینی