خدمات همایش برای حامیان

امکانات همایش برای حامیان

  1.  معرفی در همایش ( استند و فیلم مجموعه)
  2. Desk برای وبحث و گفتگو و معرفی مجموعه ها
  3. تقدیر از حامیان
  4. معرفی در کتاب

موارد دیگر باجزئیات بیشتر  در دبیرخانه  مطرح شده است و خواهشمند است با دبیرخانه همایش به شماره

۰۲۱-۸۸۴۶۰۱۷۹
۰۹۱۲۳۹۷۴۲۷۲
تماس حاصل فرمایید.
Menu - 1
Follow by Email
Telegram