موزه ملی ایران

میدان امام خمینی، خیابان امام خمینی، ابتدای خیابان سی تیر، خیابان پروفسور رولن، شماره یک

در مجموعه موزه ملی ایران، به عنوان بزرگترین، مهم ترین و قدیم ترین موزه کشور، بیشترین یافته های باستان شناسی حاصل از کاوش های علمی از دوران پارینه سنگی تا اسلامی در قالب دو موزه «ایران باستان» و «باستان شناسی و هنر اسلامی» به نمایش درآمده است. موزه ملی ایران در سال ۱۳۱۶ خورشیدی در اولین بنای موزه ای کشور گشایش یافت. این بنا را آندره گدار، معمار فرانسوی، با الهام از طاق کسرا طراحی کرد و دو معمار ایرانی، عباسعلی معمار و استاد مراد تبریزی اجرای آن را به عهده گرفتند. موزه ایران باستان شامل دو موزه «پیش از تاریخ ایران» با آثاری از دوران پارینه سنگی قدیم تا اواخر هزاره چهارم پ.م (یعنی از کهن ترین دوران تا پیش از ابداع نگارش) و در «موزه دوران تاریخی» آثاری از اواخر هزاره چهارم پ.م (یعنی آغاز به کارگیری نگارش) تا پایان دوران ساسانی به نمایش گذارده شده است.

منبع: موزه ملی ایران

محل همایش

Menu - 1
Follow by Email
Telegram